Aktuality

Najnovšie články

Dodatočné termíny na podávanie prihlášok na vysokoškolské štúdium

12.08.2011

Základné informácie o dodatočných termínoch na podávanie prihlášok a o dodatočných prijímacích pohovoroch.  

Štipendium M. R. Štefánika obnovené

28.07.2011

Vážená pani, vážený pán, dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti v rámci programu Štipendium M. R. Štefánika.  

Univerzita Komenského v Bratislave vydala doteraz viac ako 5 500 publikácií

21.07.2011

Bratislava, 19. júla 2011: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), ktorá realizuje systematickú vydavateľskú činnosť pod vlastným menom od roku 1967, vydala doposiaľ viac ako 5 500 titulov v celkovom náklade vyše 3 milióny výtlačkov. Najpočetnejšiu…  

Letné sústredenie talentovanej mládeže v elektronike SOŠE Liptovský Hrádok, 17. - 28. august 2011

17.07.2011

SSE organizuje sústredenie, ktoré je určené pre mládež do 18 rokov. Cieľom sústredenia je rozšíriť znalosti a zručnosti, ktoré jeho účastníci získali počas školského roka, alebo v krúžkovej či individuálnej činnosti. Ďalej umožní deťom bližšie sa…  

Druhý ročník letnej školy EURUS-AGRI 2011

14.07.2011

Pod záštitou rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a rektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity (ŠPTU) v Moskve, prof. Vladimíra Bautina, sa od 27. júna do 11. júla konal II…  

Výskumné štipendiá Canon Foundation do Japonska

14.07.2011

15.9. 2011 je uzávierka podávania žiadostí na výskumné štipendiá do Japonska poskytované nadáciou "Canon Foundation".  

Vytvor reklamu pre slogan Nie násiliu na ženách

07.07.2011

Touto cestou si dovoľujem aktualizovať informácie o reklamnej súťaži OSN Vytvor reklamu pre slogan Nie násiliu na ženách a zároveň Vás upozorniť na možnosť zúčastniť sa online hlasovania za najlepší návrh reklamy.  

Letná škola EURUS-AGRI 2011

07.07.2011

Pod záštitou rektora Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Dr.h.c. prof. Ing. Petra Bielika, PhD., a rektora Štátnej poľnohospodárskej Timiriazevovej univerzity v Moskve, prof. Vladimíra Bautina, bude 28. júna otvorený II. ročník…  

Národná cena plynárenského priemyslu SR 2011

30.06.2011

Slovenský plynárenský a naftový zväz ponúka v súťaži Národná cena plynárenského priemyslu SR 2011 tri ceny za diplomové práce, ktoré sa dotýkajú niektorej z oblastí, v nasledovných strategických princípoch Medzinárodnej plynárenskej únie (IGU):  

Nitrianska letná univerzita 2011

30.06.2011

Nitrianska letná univerzita (NLU) je spoločným projektom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci oboznamujú s akademickým prostredím,…