15.ročník Žilinskej detskej univerzity je tu!

08.07.2019

V dňoch 8.-12.júla 2019 bude prebiehať Žilinská detská univerzita, ktorú už 15 rokov organizuje Fakulta elektrotechniky a informačných technológií. V prvý deň sa slávnostného otvorenia dočkalo 152 detí, ale aj niektorí rodičia. Zúčastnil sa ho okrem pána rektora Jozefa Jandačku aj pán dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Pavol Špánik. Pozvanie prijali aj vážení hostia – pani predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová a pán primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

ŽDU je založená na popularizácii prírodovedných a technických predmetov, hre, interaktivite a tvorivosti, takže základ ostáva rovnaký – pre kurz bakalárik vysvetľovanie prírodných zákonov, jednoduchých princípov a pre kurz inžinierik – aplikácia zákonov do praxe. Štyri skupiny bakalárikov a 3 skupiny inžinierikov budú počas celého týždňa navštevovať zaujímavé prednášky a cvičenia. A ako skutoční študenti, aj títo budú mať Výkaz o štúdiu – index.

Novinkami na tohtoročnej ŽDU sú prednášky na témy Zneškodni bombu svojimi vedomosťami či Anglický jazyk hrou.

Tento rok participujú na ŽDU všetky fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Foto Cyril Králik

Zdroj: https://www.uniza.sk/index.php/zamestnanci/vseobecne-informacie/oznamy/2652-15-rocnik-zilinskej-detskej-univerzity-je-tu