Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre: S argentínskym profesorom o právnej ochrane vody

09.07.2019

Vďaka grantovej podpore z programu ERASMUS+ K107 v dňoch 2. - 10. júla navštívil Fakultu európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre prof. Leonardo Pastorino z partnerskej univerzity La Plata v Argentíne.

Počas akademickej pedagogickej mobility zabezpečil výberovú prednášku na Katedre práva FEŠRR, v rámci ktorej priblížil zaujímavú problematiku právnej ochrany vody v Argentíne, ako aj spoločné hospodárenie s týmto prírodným zdrojom. Na prednáške sa zúčastnili pedagógovia a mladí vedeckí pracovníci fakulty, ktorí prispeli k prínosnej odbornej diskusii. Argentínsky kolega počas návštevy na SPU prezentoval aj svoju univerzitu a možnosti pre rozvoj a spestrenie obojstrannej doterajšej spolupráce. Ako informovala prodekanka FEŠRR pre zahraničné vzťahy prof. Anna Bandlerová, fakulta predpokladá, že tradícia vzájomných akademických mobilít za účelom výučby a medzinárodných vedeckých podujatí bude mať aj v ďalších rokoch úspešné pokračovanie.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/fe%C5%A1rr-s-argent%C3%ADnskym-profesorom-o-pr%C3%A1vnej-ochrane-vody/