University

The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice

University logo

University profile

The University of Veterinary Medicine and Pharmacy (UVMP) in Košice was established and started its activity in the academic year 1949/1950. UVMP in Košice is the only university of its kind in Slovakia. Based on evaluation by European Association Establishments for Veterinary Education, the UVMP in Košice was put on the EAEVE list with current status "Approval & Accreditation".

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF)  v  Košiciach bola založená a svoju činnosť začala v akademickom roku 1949/1950. UVLF v  Košiciach je jedinou vysokou školou svojho druhu na Slovensku. UVLF bola evalvovaná odbornou komisiu Európskeho spoločenstva v  roku 1997 a reevalvovaná v roku 2005. Ako prvá zo slovenských vysokých škôl prešla úspešne komplexnou akreditáciou a bola zaradená medzi univerzitné vysoké školy. Poskytuje vzdelanie v prvom, druhom, spojenom 1.  a 2. a  treťom  stupni vysokoškolského vzdelania.

Study places

Seat of the university

Komenského 73, 041 81, Košice

0915 984 003, 0915 984 722

055/ 298 1132

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University study programmes

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter