Univerzita

Vysoká škola DTI

Logo univerzity

Profil univerzity

Základná charakteristika štúdia

Bakalárske študijné programy

Študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy

 • študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná
 • štandardná dĺžka štúdia: denná forma, 3 roky
 • udelený titul: Bc.

Študijný program Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch

 • študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 3 roky
 • udelený titul: Bc.

Študijný program Manažment

 • študijný odbor: Ekonómia a manažment
 • stupeň vysokoškolského štúdia: prvý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky
 • udelený titul: Bc.

 

Magisterské študijné programy

Študijný program Učiteľstvo ekonomických predmetov

 • študijný odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
 • stupeň vysokoškolského štúdia: druhý
 • forma štúdia: denná, externá
 • štandardná dĺžka štúdia: 2 roky (denná, externá forma)
 • udelený titul: Mgr.

 Študijný program Manažment

 • Študijný odbor: ekonómia a manažment
 • Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý
 • Forma štúdia: denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 2 roky, externá forma 2,5 roka
 • udelený titul: Mgr.

Doktorandské študijné programy

Študijný program Didaktika technických profesijných predmetov

 • Odbor: Učiteľstvo a pedagogické vedy
 • Stupeň vysokoškolského štúdia: tretí
 • Forma štúdia: denná, externá
 • Štandardná dĺžka štúdia: denná forma 3 roky, externá forma 4 roky

 

Vysoká škola DTI pôsobí ako súkromná vysoká škola na základe uznesenia vlády SR č. 200 zo dňa 1. marca 2006. Poskytuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných bakalárskych a magisterských študijných programoch.

Bakalárske študijné programy:

 • Učiteľstvo praktickej prípravy
 • Učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
 • Manažment

 

Magisterské študijné programy:

 • Učiteľstvo ekonomických predmetov
 • Manažment

V súlade s § 102 ods. 3 písm. e) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o z mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie bolo Dubnickému technologickému inštitútu priznané právo udeľovať akademický titul bakalár (Bc.) absolventom dennej, resp. dennej a externej formy bakalárskeho štúdia a akademický titul magister (Mgr.) absolventom dennej a externej formy magisterského štúdia.

 

Doktorandské študijné programy

 • Didaktika technických profesijných predmetov

 

Poslanie

Hlavným poslaním Vysokej školy DTI je poskytovanie, organizovanie a zabezpečovanie vysokoškolského vzdelávania v akreditovaných študijných programoch, uskutočňovanie tvorivého vedeckého bádania a poskytovanie ďalšieho vzdelávania prostredníctvom širokej ponuky kurzov a vzdelávacích aktivít. Vysoká škola DTI sa orientuje na produkciu a šírenie poznatkov a inovácií predovšetkým v oblasti aplikovaných študijných programov a vedných disciplín, s dôrazom na prípravu odborníkov žiadaných na trhu práce, s cieľom prispieť k budovaniu znalostnej a udržateľne konkurencieschopnej ekonomiky Slovenska. Za týmto účelom spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, podnikateľskou sférou, verejným sektorom i mimovládnymi organizáciami a podieľa sa na medzinárodných projektoch.

 

Študijné miesta

Sídlo univerzity

Sládkovičova 533/20, 018 41, Dubnica nad Váhom

042/4424123 kl. 101

042/4428436 kl. 116

Kalendár termínov

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Celouniverzitné študijné programy

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Sofia Príbelszká (pribelszka@dti.sk)
Posledná aktualizácia: 30.09.2022 12:33

Upozorniť na neaktuálne údaje