Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola DTI manažment
1. stupeň, D, Slovenský
734 € 734 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment služieb v automobilovom priemysle
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment služieb v automobilovom priemysle
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň, D, Slovenský
524 € 524 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 524 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
1. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment
2. stupeň, D, Slovenský
1190 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI manažment
2. stupeň, E, Slovenský
1190 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo ekonomických predmetov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1030 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI učiteľstvo ekonomických predmetov
2. stupeň, E, Slovenský
1030 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI didaktika technických profesijných predmetov
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €
Vysoká škola DTI didaktika technických profesijných predmetov
3. stupeň, E, Slovenský
0 € 0 € 0 € 0 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2022/2023).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.