Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 3 661

University, Faculty, Place of study Study program Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Ošetrovateľstvo
1. degree , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Ošetrovateľstvo
1. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Inštitút zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Bl. Metoda D. Trčku, Michalovce Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Bl. Tomislava Kolakoviča, Trstená Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. Sociálna práca s deťmi a mládežou
1. degree , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Božieho milosrdenstva, Žilina II. Sociálna práca s deťmi a mládežou
1. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Košice Bl. Z. Mallu, Košice Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Košice Bl. Z. Mallu, Košice Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Misijná a charitatívna práca
1. degree , D, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Misijná a charitatívna práca
1. degree , E, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Misijná a charitatívna práca
2. degree , D, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Misijná a charitatívna práca
2. degree , E, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav misijnej práce, Husův institut teologických studií, Praha, Česko Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský, Český
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
1. degree , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav rómskych európskych štúdií Sv. Sáry de Marseille, Banská Bystrica Sociálna práca so zameraním na rómsku komunitu
1. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko Ošetrovateľstvo
1. degree , D, Srbský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko Sociálna práca
1. degree , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Báčsky Petrovec, Srbsko Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa Sociálna práca
1. degree , D, Anglický
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Nairobi, Keňa Sociálna práca
1. degree , E, Anglický
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža Sociálna práca
1. degree , D, Anglický
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav sociálnej práce, Phnom Penh, Kambodža Sociálna práca
1. degree , E, Anglický
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany Sociálna práca
1. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Ústav Sv. Pátra Pia, Piešťany Sociálna práca
2. degree , E, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Pôrodná asistencia
1. degree , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree , D, Slovenský
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Urgentná zdravotná starostlivosť
1. degree , E, Slovenský
Žilinská univerzita v Žiline, Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine Alpínska a vysokohorská ekológia
2. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 10.06.2020 do 07.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine Stráž prírody
1. degree , D, Anglický, Slovenský
do 31.03.2020 do 07.08.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 10.06.2020 - 10.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020 10.06.2020 - 10.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
2. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
2. degree , E, Slovenský
do 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 10.06.2020 - 10.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020 10.06.2020 - 10.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
2. degree , D, Slovenský
do 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
2. degree , E, Slovenský
do 30.04.2020 26.06.2020 - 26.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
3. degree , D, Slovenský
do 29.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Bezpečnostný manažment
3. degree , E, Slovenský
do 29.05.2020 17.06.2020 - 17.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
1. degree , D, Slovenský
do 31.03.2020 10.06.2020 - 10.06.2020
Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta bezpečnostného inžinierstva Krízový manažment
1. degree , E, Slovenský
do 31.03.2020 10.06.2020 - 10.06.2020

Page 70 of 74