Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 6

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Ekonomika a manažment verejných služieb
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.08.2021 do 30.09.2021
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Manažment malého a stredného podnikania
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.08.2021 do 30.09.2021
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Manažment malého a stredného podnikania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.06.2021 01.07.2021 - 06.07.2021
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Verejná správa
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.08.2021
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Verejná správa
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 31.08.2021 do 30.09.2021
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Verejná správa
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2021 - 30.06.2021 01.07.2021 - 06.07.2021