Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 10

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Manažment malého a stredného podnikania
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Manažment malého a stredného podnikania
2. stupeň , D, Slovenský
denná do 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Manažment malého a stredného podnikania
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Manažment malého a stredného podnikania
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 15.08.2023
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Manažment malého a stredného podnikania
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 15.08.2023
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Verejná správa
1. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Verejná správa
1. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Verejná správa
2. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Verejná správa
2. stupeň , E, Slovenský
externá 01.01.2023 - 30.06.2023 01.07.2023 - 31.08.2023
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Verejná správa
3. stupeň , D, Slovenský
denná 01.01.2023 - 15.08.2023