Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 1763

Názov projektu Škola Vedúci projektu
"Biofyzikálne metódy v medicíne" - dobudovanie experimentálnej časti predmetu UVLF doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
"Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia UMB PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
"Hajkovanie" na datových chodníkoch VŠVU prof. Mgr. Anton Čierny
"Nanoetika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia UKF PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
„Pozvi svojich spolužiakov na expedíciu po geologických zaujímavostiach v blízkosti svojho bydliska“ (Bádateľsky orientované vyučovanie v geovednom laboratóriu, podporujúce konštruktivistický model vzdelávania v oblasti geovied) UK doc. Mgr. Natália Hlavatá Hudáčková, PhD.
(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie UMB doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny ako nové metódy a formy univerzitnej výučby TU Z prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
Adaptácia podnikového informačného systému pre podmienky masovej customizácie za účelom interaktívnej výučby v študijnom programe Riadenie výroby TUKE prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
ADAPTÁCIA TECHNICKÝCH CUDZOJAZYČNÝCHTEXTOV A ICH IMPLEMENTÁCIA DO CUDZOJAZYČNÉHO VZDELÁVANIA V OBLASTI STROJNÍCTVA S VYUŽITÍM INOVATÍVNYCH IKT METÓD. STU PhDr. Anna Kucharíková, CSc.
Adaptácia výučbového procesu s využitím senzorických sietí a Internetu vecí UKF doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Počet záznamov: 1763 (1/177)

Filter

Filter