Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 1418

Názov projektu Škola Vedúci projektu
"Nanoetika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia UKF PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie UMB doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
Adaptácia podnikového informačného systému pre podmienky masovej customizácie za účelom interaktívnej výučby v študijnom programe Riadenie výroby TUKE prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
Administratívno-dokumentačná činnosť úradného veterinárneho lekára v celom potravinovom reťazci z farmy na stôl – učebný materiál pre študentov UVLF v Košiciach UVLF MVDr. Alena Nagyová, PhD.
Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí EU doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.
Akarológia – moderná vysokoškolská učebnica UK doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD.
Aktualizácia predmetov zameraných na výučbu počítačových sietí podľa špecifikácie praxe STU prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.
Aktualizácia prístupov k vyučovaniu rusínskeho jazyka, literatúry a kultúry na 1. a 2. stupni VŠ štúdia PU doc. PhDr. Anna Plišková, PhD.
Aktualizácia prístupu k vyučovaniu lineárnej algebry a geometrie ako vedy o štruktúrach a tvaroch a vytvorenie komplexnej a didakticky vyváženej vysokoškolskej učebnice na základe aktuálnej spätnej väzby UK prof. RNDr. Pavol Zlatoš, CSc.
Aktualizácia prístupu k vyučovaniu ukrajinského jazyka PU prof. PhDr. Mária Čižmárová, CSc.
Počet záznamov: 1418 (1/142)

Filter

Filter