Prehľad projektov KEGA

Počet projektov: 1586

Názov projektu Škola Vedúci projektu
"Biofyzikálne metódy v medicíne" - dobudovanie experimentálnej časti predmetu UVLF doc. RNDr. Jana Staničová, PhD.
"Diakonika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia UMB PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.
"Nanoetika" tvorba vysokoškolskej učebnice a webovej platformy pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia UKF PhDr. Ing. Tibor Máhrik, PhD.
(E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie UMB doc. PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
3-D funkčné modely objektov protipovodňovej ochrany krajiny ako nové metódy a formy univerzitnej výučby TU Z prof. Ing. Matúš Jakubis, PhD.
Adaptácia podnikového informačného systému pre podmienky masovej customizácie za účelom interaktívnej výučby v študijnom programe Riadenie výroby TUKE prof. Ing. Vladimír Modrák, CSc.
Administratívno-dokumentačná činnosť úradného veterinárneho lekára v celom potravinovom reťazci z farmy na stôl – učebný materiál pre študentov UVLF v Košiciach UVLF MVDr. Alena Nagyová, PhD.
AICybS - Smart Industry/Architektúry inteligentných informačných a kybernetických systémov TUKE prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.
Akademický a vedecký jazyk v univerzitnom prostredí EU doc. Mgr. Ing. Katarína Seresová, PhD.
Akarológia – moderná vysokoškolská učebnica UK doc. Mgr. Peter Fenďa, PhD.
Počet záznamov: 1586 (1/159)

Filter

Filter