Projekty KEGA

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „KEGA") je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.
Viac informácií »

Hlavným cieľom časti „Projekty KEGA“ je on-line riešenie pre administráciu celého životného cyklu podaných/riešených/financovaných/ukončených projektov v rámci vnútorného grantového systému MŠVVaŠ SR.

PRIHLÁSENIE

Užívatelia, ktorí sú zainteresovaní, či už riešením alebo hodnotením projektov KEGA, alebo potrebujú pracovať v on-line systéme, je potrebné, aby sa prihlásili prostredníctvom aktívneho odkazu „Prihlásenie“ umiestneného v pravom hornom rohu na stránke portalvs.sk.

REGISTRÁCIA

Užívatelia, ktorí sa ešte nezaregistrovali a potrebujú pracovať so systémom, je potrebné, aby sa zaregistrovali, a to prostredníctvom aktívneho odkazu „Prihlásenie“ umiestnenom v pravom hornom rohu na stránke portalvs.sk. Stlačením aktívneho odkazu "Nemáš ešte účet? Vytvor si ho" si konto vytvoríte.

ŠTATISTICKÉ GRAFY KEGA

Štatistické grafy KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejňuje pre verejnosť štatistický prehľad o podaných/riešených/financových/ukončených projektov, ktoré sú administrované prostredníctvom portalvs.sk.

PREHĽAD PROJEKTOV KEGA

Prehľad projektov KEGA – v tejto časti je sprístupnený prehľad riešených/ukončených projektov KEGA, kde prostredníctvom jednoduchého filtra , na základe konkrétnych parametrov je možné nájsť si príslušný projekt, ktorý Vás zaujíma alebo skupinu projektov, o ktorých sa chcete dozvedieť viac.