Aktuality

Najnovšie články

Výstava_EXPO_2010_SHANGHAI

14.06.2011

Fakulta architektúry STU Bratislava Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky Spolok architektov Slovenska Vás pozývajú na vernisáž výstavy fotografií architekta Branislava Somoru EXPO 2010 SHANGHAI 13/06/2011 o 16.00 hod.  

Vernisáž výstavy prác študentov Univerzity tretieho veku

14.06.2011

V pondelok 6. júna 2011 sa v Galérii UniverzUm v budove Pedagogickej fakulty konala vernisáž výstavy prác študentov Univerzity tretieho veku v odbore dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, digitálna audio - video technika, ľudové remeslá a…  

Škola v prírode s výučbou tenisu pre žiakov s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

06.06.2011

Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB, pracovisko Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí a zahraničných študentov v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, pripravilo pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí prvýkrát školu v prírode…  

Putovný pohár opäť na SPU

30.05.2011

Na pôde rektorátu 20. mája odovzdali zástupcovia futbalového mužstva SPU, Bc. Tomáš Varga a Marián Farkaš, rektorovi, Dr.h.c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., víťaznú trofej – putovný pohár rektorov. Na stretnutí sa zúčastnil aj tréner Mgr. Roman…  

Nitrianska letná univerzita 2011

30.05.2011

Nitrianska letná univerzita (NLU) je spoločným projektom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra, v rámci ktorého sa účastníci oboznamujú s akademickým prostredím,…  

Technická odstávka Portálu VŠ

27.05.2011

27. - 30. 5. 2011 bude prebiehať plánovaná technická odstávka Portálu VŠ od 18. hodiny 27.5. 2011 do 7. hodiny 30. 5. 2011.  

Pozvánka - Café Canada

18.05.2011

Centrum severoamerických študií(CNAS) EU v Bratislave Ťa pozýva na neformálnu diskusiu o možnostiach pobytu, stáže alebo práce v Kanade CAFE CANADA s p. Georgesom Lemieuxom, chargé d´affaires a zamestancami veľvyslanectva Kanady v SR v STREDU 25.…  

AEROBIK MARATÓN

13.05.2011

Majstrovstvá vysokých škôl SR v AEROBIK MARATÓNE 18. mája 2011  

Program interných stáží v NATO v roku 2012

13.05.2011

20.5.2011 je uzávierka podávania žiadostí do programu interných stáží v sídle NATO v Bruseli. Po uzávierke prebehne hodnotenie prihlášok. Stáž sa bude realizovať v roku 2012.  

NUD 2011: Bažant Majáles

13.05.2011

Jednou z najväčších študentských akcií Nitrianskych univerzitných dní 2011 bol Bažant Majáles. Tento rok sa konal v stredu 4. mája.