Dni bez bariér 2019 v Arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene

02.05.2019

Dovoľujeme si Vás pozvať na univerzitné podujatie organizované Arborétom Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene „Dni bez bariér 2019“. V našich aktivitách sa snažíme pomáhať a odborne presadzovať myšlienky bezbariérového sprístupňovania náučných, rekreačných a turistických chodníkov na rôznych úrovniach vzdelávania. Našou snahou je vytvárať rovnaké podmienky pre pohyb v prírode pre zdravotne postihnuté osoby, pre širokú laickú a odbornú verejnosť bez rozdielov a diskriminácie,. Pomáhame spájať rôzne komunity, ktoré budú mať spoločný záujem vzdelávať sa a pomáhať. V rámci podujatia budú prezentované, okrem iného, kompenzačné pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby a poradenská činnosť.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Viac informácií:
Link na plagát:
https://www.tuzvo.sk/sites/default/files/plagat-dni_bez_barier_v_abh2019.pdf
Link na dotazníkový prieskumu, ktorý je pomôckou v presadzovaní budovania bezbariérových, prípadne univerzálnych riešení v oblasti sprístupňovania exteriérových objektov a krajiny. Stačí ho len „odoslať“:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPW1Rl8DzEU3FkRFFKL8lsiOWIBhBo4eJCAJ7SjbrOZyETmA/viewform
Link na webovú stránku arboréta: www.arboretum.sk.

Podujatie je organizované s podporou Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR v rámci projektu č. 006TU Z-4/2019.


Meno: Mariana Jakubisová
E-mail: jakubisova@tuzvo.sk

Fotogaléria k článku: