Slávnostné otvorenie zrekonštruovaných priestorov jedálne Technickej univerzity vo Zvolene

06.09.2023

Pri príprave investícií na rok 2023 sa vedenie Technickej univerzity vo Zvolene rozhodlo zrekonštruovať okrem iného i priestory svojej jedálne.

Po príprave projektovej dokumentácie a s tým súvisiacich  procesov sa vlastná rekonštrukcia začala hrubými stavebnými prácami. Stavebné práce boli v zmysle projektu zamerané na úpravu výdajných priestorov, obklady stien drevom a tehlou, odstránenie dlhoročných problémov s vykurovaním jedálne,  rekonštrukciu sociálnych priestorov, montáže drevených posuvných  deliacich stien pre oddelenie jednotlivých častí jedálne, modernizáciu osvetlenia i montáž prvkov IKT. Zrealizovala sa aj finálna úprava stien fototapetami s príjemným motívom lesného prostredia, ako aj iné drobné stavebné úpravy vrátane komplexného vymaľovania priestorov.

Súčasťou rekonštrukcie bola aj malá jedáleň a čiastková úprava schodiskového priestoru. Tieto práce boli ukončené v prvej polovici augusta 2023 a následne začal  proces inštalácie technických zariadení pre prípravu jedál. Cieľom predmetnej modernizácie jedálne bolo predovšetkým vytvoriť príjemné prostredie pre študentov a zamestnancov, odstrániť dlhodobé problémy s infraštruktúrou, ako aj zlepšiť podmienky pre rast výkonnosti jedálne v oblasti podnikateľskej činnosti.

Jedáleň bola slávnostne otvorená prestrihnutím pásky v pondelok 4. septembra 2023 za účasti rektora univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Kropila, PhD. a členov Kolégia rektora TUZVO. Prevádzkou moderných priestorov jedálne TUZVO sa napĺňajú nielen opatrenia dlhodobého zámeru univerzity v oblasti sociálnej starostlivosti o ľudské zdroje a technického rozvoja univerzity, ale aj zámery Stratégie klimaticky zodpovednej zelenej univerzity 2021–2026 súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti či uhlíkovej stopy.

Pri tejto príležitosti rektor Kropil uviedol: „Prevádzkou moderných priestorov jedálne TUZVO napĺňame nielen opatrenia dlhodobého zámeru univerzity v oblasti sociálnej starostlivosti o ľudské zdroje a technického rozvoja univerzity, ale aj zámery Stratégie klimaticky zodpovednej zelenej univerzity 2021–2026 súvisiace so znižovaním energetickej náročnosti či uhlíkovej stopy. Veríme, že naša jedáleň si nájde svojich priaznivcov v radoch študentov i zamestnancov univerzity a rovnako aj medzi širokou verejnosťou a architektonicky atraktívny priestor s kvalitnými službami bude ďalším výrazným prvkom nášho kampusu. Všetci ste vítaní.“

-JL-
Foto: Miroslav Rusnák 

Zdroj: