Teachers assessment

Ján Danko

Ján Danko
prof., MVDr., PhD.

A / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Profesor

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
31.10 2015

Vážený profesor, ktorý je pre študentov autoritou, vďaka vysoko odborným znalostiam z veterinárskej anatómie. Veľa študentov ho za to obdivuje a chcelo by sa mu podobať.