Teachers assessment

Janka Hašanová

Janka Hašanová
PhD., JUDr.

A / 1 ratings

Akadémia Policajného zboru
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
26.02 2017

len a len pozitívne!!!