Teachers assessment

Monika Slodičková

Monika Slodičková
ThDr. Pa, PhD.

A / 1 ratings

Prešovská univerzita v Prešove
Gréckokatolícka teologická fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!