Teachers assessment

Marek Živčák

Marek Živčák
Ing., PhD.

A / 1 ratings

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!