Teachers assessment

Katarína Kuzyšinová

Katarína Kuzyšinová
MVDr., PhD.

A / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
07.12 2015

Energetická a pozitívna