Teachers assessment

TOMÁŠ SOVINEC

TOMÁŠ SOVINEC
Mgr., PhD.

A / 2 ratings

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Alena Forgacova
12.12 2014

S prístupom aj prípravou vyučujúceho som bola veľmi spokojná. Taktiež chválim ústretovosť a jednanie so študentmi.