Teachers assessment

Radovan Madleňák

Radovan Madleňák
doc., Ing., PhD.

A / 2 ratings

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!