Teachers assessment

Ján Jakubej

Ján Jakubej
Mgr., PhD.

A / 1 ratings

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
11.02 2017

Ďakujem vám za váš uprimý prístupm a predávanie vašich životných skúseností. Myslím že zmenili moje vnímanie sveta. Velmi oceňujem aj vašu profesionalitu a odbornosť, človek má moci že viete naozaj všetko. Ďakujem