Teachers assessment

Martina Džubáková

Martina Džubáková
Ing., PhD.

A / 2 ratings

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
12.05 2014

Moderné nástroje vzdelávania, mimoškolské zájazdy, aktuálne a praktické informácie o danej problematike.