Teachers assessment

Radovan Hudák

Radovan Hudák
doc., Ing., PhD.

A / 2 ratings

Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
07.07 2014

Pravidelná príprava na hodiny. Skvelý pristup k študentom. Niekedy veľká vyťaženosť.