Teachers assessment

Pavol Otepka

Pavol Otepka
Ing., PhD.

A / 2 ratings

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!