Teachers assessment

Anna Ondrejková

Anna Ondrejková
doc., MVDr., PhD.

A / 2 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!