Teachers assessment

Zuzana Škvarková

Zuzana Škvarková
Mgr., PhD.

A / 10 ratings

Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
17.05 2014

najviac sa mi páči férovosť voči študentom a odborný výklad s prvkami humoru vďaka ktorému sa to ľahšie a lepšie učí. takže vďaka za vaše hodiny, aj keď boli nepovinné bola som na každej.

Anonymous voting
15.05 2014

Veľmi dobré vysvetlenie učiva, znalosť tematiky, férový prístup, spravodlivé hodnotenie