Teachers assessment

Daniel Papán

Daniel Papán
Ing., PhD.

A / 2 ratings

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Tomáš Izakovič
02.01 2019

Vyučujúci s prirodzenou autoritou, ktorú si získava odbornými znalosťami a ľudským prístupom. Prednášky sú zaujímavé pre toho kto chce počúvať. Nebazíruje na číslach ale ide mu o pochopenie princípu. Má snahu aby študenti získavali body na zápočtových testoch, ktoré sú robené parciálnou formou, čím zabezpečuje aby sa nestalo to, že študent sa pomýli na začiatku jedného príkladu a môže si celý predmet zopakovať. Zároveň jeho systém slúži k tomu aby sa študenti pripravovali na každú hodinu, množstvo učiva sa však dá bez väčších problémov zvládnuť. Žiada od študentov spätnú väzbu na svoje vyučovacie metódy, čím im dáva možnosť voľby a zároveň je vidieť snaha o napredovanie. Taktiež je vidieť snahu o to aby poznatky nadobudnuté z praxe prenášal do svojich hodín. Študentov sa snaží skôr mentorovať a viesť, miesto toho aby ich zhadzoval a správal sa k nim arogantne. Za najväčšiu slabinu považujem chyby v skriptách, ktoré občas pôsobia mätúco. Aby som to zhrnul, vyučujúci ktorý dokáže študentov veľmi dobre pripraviť a budem rád keď sa s ním stretnem aj v budúcnosti.