Teachers assessment

PETER SCHMIDT

PETER SCHMIDT
Ing. Mgr., PhD.

A / 5 ratings

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Marek Pocklan
09.12 2014

Páčil sa mi prístup učiteľa k študentom. Bral do úvahy, že nie sme "počítačovo zdatní ľudia", neštudujeme FHI ani STU a to odzrkadlil aj v konečnom hodnotení :0