Teachers assessment

Jana Takáčová

Jana Takáčová
MVDr., PhD.

A / 6 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
13.12 2019

Rýchle a zrozumiteľné vysvetlenie na cvičeniach. Z mojej strany spokojnosť.

Anonymous voting
13.12 2019

Výborný prístup, skvelá prezentácia nového učiva.

Anonymous voting
08.12 2019

Dobrý prístup

Anonymous voting
04.12 2019

Skvelý prístup ako na prednáškach tak aj na cvičeniach. Učivo bolo zrozumiteľne a zábavne vysvetlené.

Anonymous voting
03.12 2019

Dobrý prístup aj vysvetlenie učiva