Teachers assessment

Jana Takáčová

Jana Takáčová
MVDr., PhD.

A / 22 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
13.12 2022

Stručne, výstižne a jednoducho vysvetlená problematika, zaujímavé zadania, na ktorých si študenti precvičia väčšinu funkcií daných programov.

Anonymous voting
28.11 2022

Ochota a ľudskosť. To sa u niektorých vyučujúcich neuvidí. No táto vyučujúca to ma oboje.

Anonymous voting
08.11 2022

Výstižné prednášky na danú tému, cvičenia vo forme samoštúdia, nenáročné testy, príjemný prístup.

Anonymous voting
06.12 2021

Učivo bolo zábavne a zrozumiteľne vysvetlené, ľudský prístup, ochota.

Anonymous voting
01.12 2021

Skvelý prístup

simona banyacskiova
01.12 2021

Výborný prístup,zrozumiteľné prezentácie a ochota

Anonymous voting
09.11 2021

Pani doktorka má profesionálny a zároveň priateľský prístup, je vždy ochotná odpovedať na akékoľvek otázky. Nové učivo vysvetľovala dôkladne a zrozumiteľne, s použitím prehľadných prezentácii.

Anonymous voting
13.12 2019

Rýchle a zrozumiteľné vysvetlenie na cvičeniach. Z mojej strany spokojnosť.

Anonymous voting
13.12 2019

Výborný prístup, skvelá prezentácia nového učiva.

Anonymous voting
08.12 2019

Dobrý prístup