Logo univerzity

Study programmes

English for Translation in the Business Sector (full-time)
English Language and Culture (external)
English Language and Culture – French Language and Culture (francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
English Language and Culture - German Language and Culture (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
English Language and Culture - History (full-time)
English Language and Culture - Philosophy (full-time)
English Language and Culture – Russian Language and Culture (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
French Language and Culture – Russian Language and Culture (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
German Language and Culture (full-time)
German Language and Culture – Russian Language and Culture (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), full-time)
History (full-time)
Philosophy - History (full-time)
Slovak for the Linguistic and Cultural Competence of International Students (full-time)
Slovak Language and Literature (full-time)
Slovak Language and Literature – English Language and Culture (full-time)
Slovak Language and Literature – French Language and Culture (full-time)
Slovak Language and Literature – German Language and Culture (full-time)
Slovak Language and Literature - History (full-time)
Slovak Language and Literature - Philosophy (full-time)
Slovak Language and Literature - Russian Language and Culture (full-time)
Teaching of English Language and Literature and Teaching of French Language and Literature (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of English Language and Literature and Teaching of German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of English Language and Literature and Teaching of History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teaching of English Language and Literature and Teaching of Music (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
Teaching of English Language and Literature and Teaching of Philosophy (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), full-time)
Teaching of English Language and Literature and Teaching of Physical Education (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teaching of English Language and Literature and Teaching of Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of English Language and Literature and Teaching of Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of French Language and Literature and Teaching of History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teaching of French Language and Literature and Teaching of Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of German Language and Literature and Teaching of History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teaching of German Language and Literature and Teaching of Philosophy (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), full-time)
Teaching of German Language and Literature and Teaching of Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of History and Teaching of Philosophy (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), full-time)
Teaching of History and Teaching of Physical Education (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teaching of Philosophy and Teaching of Physical Education (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teaching of Philosophy and Teaching of Psychology (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physical Education (full-time)
Teaching of Physical Education (external)
Teaching of Physical Education and Coaching (full-time)
Teaching of Physical Education and Coaching (external)
Teaching of Physical Education and Teaching of Biology (učiteľstvo biológie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physical Education and Teaching of Geography (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physical Education and Teaching of Information Technology (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physical Education and Teaching of Mathematics (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physical Education and Teaching Technics (učiteľstvo techniky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Russian Language and Literature and Teaching of History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Slovak Language and Literature and Teaching of French Language and Literature (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Slovak Language and Literature and Teaching of German Language and Literature (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Slovak Language and Literature and Teaching of History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Slovak Language and Literature and Teaching of Music (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
Teaching of Slovak Language and Literature and Teaching of Philosophy (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Slovak Language and Literature and Teaching of Physical Education (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teaching of Slovak Language and Literature and Teaching of Russian Language and Literature (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Všetky podrobné informácie o prijímacom konaní (otvárané študijné programy, všetky termíny, podmienky prijatia, tézy na prijímacie skúšky, všeobecné informácie, uplatnenie absolventov....) na Bc., Mgr. a PhD. stupeň štúdia v dennej a externej forme nájdete na našej stránke www.ff.umb.skPonuka štúdia na akademický rok 2022/2023 ...

Admission procedure

Teaching of Physical Education Bc., external

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Teaching of Physical Education and Teaching of Mathematics Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Teaching of Physical Education and Teaching of Biology Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Teaching of Physical Education and Teaching of Geography Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Teaching of Physical Education and Teaching Technics Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Teaching of Physical Education and Coaching Bc., external

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Teaching of Physical Education and Teaching of Information Technology Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Teaching of Philosophy and Teaching of Physical Education Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Teaching of Slovak Language and Literature and Teaching of Physical Education Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Teaching of Physical Education and Coaching Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2022
Deadline of examination: 20.04.2022 – 27.04.2022

Accommodation and boarding

Accomodation

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

Boarding

Každý študent Filozofickej fakulty UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli FF UMB.

Other services

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme FF UMB – https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 20,00 €, zároveň ju musí zaslať i v písomnej forme do 28. 2. 2022 - Bc. študijné programy s telesnou výchovou, resp. do 31. 3. 2022 - ostatné Bc. študijné programy (nezabudnúť prihlášku podpísať!).

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptuje zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky len v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk) v akademickom informačnom systéme (AiS2). V prípade podania centrálnej elektronickej prihlášky prostredníctvom portáluVS uchádzač platí plnú sumu.

 

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Bc. Ján Chmelík (jan.chmelik@umb.sk)
Last update: 19.10.2021 09:11

Draw attention to not topical data