Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a kultúra (externé)
anglický jazyk a kultúra - filozofia (denné)
anglický jazyk a kultúra - história (denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi (denné)
filozofia - francúzsky jazyk a kultúra (denné)
filozofia - história (denné)
filozofia - nemecký jazyk a kultúra (denné)
filozofia - ruský jazyk a kultúra (denné)
francúzsky jazyk a kultúra - história (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
história (denné)
história - nemecký jazyk a kultúra (denné)
história - ruský jazyk a kultúra (denné)
nemecký jazyk a kultúra (denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (denné)
slovenský jazyk a literatúra (denné)
slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014) (denné)
slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014) (denné)
slovenský jazyk a literatúra - história (denné)
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (2014) (denné)
slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (2014) (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (2014) (externé)
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denné)
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014) (externé)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Všetky podrobné informácie o prijímacom konaní (otvárané študijné programy, všetky termíny, podmienky prijatia, tézy na prijímacie skúšky, všeobecné informácie, uplatnenie absolventov....) na Bc., Mgr. a PhD. stupeň štúdia v dennej a externej forme nájdete na našej stránke www.ff.umb.skPonuka štúdia na akademický rok 2022/2023 ...

Prijímacie konanie

Učiteľstvo telesnej výchovy Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Učiteľstvo telesnej výchovy (2014) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 28.02.2022
Termín skúšky: 20.04.2022 – 27.04.2022

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

Stravovanie

Každý študent Filozofickej fakulty UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli FF UMB.

Ostatné služby

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme FF UMB – https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 20,00 €, zároveň ju musí zaslať i v písomnej forme do 28. 2. 2022 - Bc. študijné programy s telesnou výchovou, resp. do 31. 3. 2022 - ostatné Bc. študijné programy (nezabudnúť prihlášku podpísať!).

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptuje zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky len v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk) v akademickom informačnom systéme (AiS2). V prípade podania centrálnej elektronickej prihlášky prostredníctvom portáluVS uchádzač platí plnú sumu.

 

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík (jan.chmelik@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 19.10.2021 09:11

Upozorniť na neaktuálne údaje