Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a kultúra (externé)
anglický jazyk a kultúra (externé)
anglický jazyk a kultúra - filozofia (denné)
anglický jazyk a kultúra - história (denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi (denné)
filozofia - história (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
história (denné)
nemecký jazyk a kultúra (denné)
nemecký jazyk a kultúra (externé)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (anglický jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - história (denné)
sociológia a sociálna antropológia (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Všetky podrobné informácie o prijímacom konaní (otvárané študijné programy, všetky termíny, podmienky prijatia, tézy na prijímacie skúšky, všeobecné informácie, uplatnenie absolventov....) na Bc., Mgr. a PhD. stupeň štúdia v dennej a externej forme nájdete na našej stránke www.ff.umb.skPonuka štúdia na akademický rok 2023/2024 ...

Prijímacie konanie

Nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Anglický jazyk a kultúra Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Učiteľstvo histórie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 14.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

Stravovanie

Každý študent Filozofickej fakulty UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli FF UMB.

Ostatné služby

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme FF UMB – https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 30,00 €, zároveň ju musí zaslať i v písomnej forme do 28. 2. 2023 - Bc. študijné programy s telesnou výchovou, resp. do 31. 3. 2023 - ostatné Bc. študijné programy (nezabudnúť prihlášku podpísať!).

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptuje zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky len v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk) v akademickom informačnom systéme (AiS2). V prípade podania centrálnej elektronickej prihlášky prostredníctvom portáluVS uchádzač platí plnú sumu.

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová (barbora.podobova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 21.10.2022 14:07

Upozorniť na neaktuálne údaje