Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a kultúra (externé)
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika (denné)
anglický jazyk a kultúra - filozofia (denné)
anglický jazyk a kultúra - história (denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi (denné)
aplikovaná etika (denné)
aplikovaná etnológia (denné)
etnológia - filozofia (denné)
etnológia - história (denné)
filozofia - francúzsky jazyk a kultúra (denné)
filozofia - história (denné)
filozofia - nemecký jazyk a kultúra (denné)
filozofia - ruský jazyk a kultúra (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
história (denné)
história - nemecký jazyk a kultúra (denné)
história - ruský jazyk a kultúra (denné)
nemčina pre preklad v hospodárskej praxi (denné)
nemecký jazyk a kultúra (denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
poľský jazyk a kultúra (denné)
poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
ruský jazyk a kultúra (denné)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (denné)
slovenský jazyk a literatúra (denné)
slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014) (denné)
slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014) (denné)
slovenský jazyk a literatúra - história (denné)
slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (2014) (denné)
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (2014) (externé)
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denné)
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014) (externé)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Všetky podrobné informácie o prijímacom konaní (otvárané študijné programy, všetky termíny, podmienky prijatia, tézy na prijímacie skúšky, všeobecné informácie, uplatnenie absolventov....) na Bc., Mgr. a PhD. stupeň štúdia v dennej a externej forme nájdete na našej stránke www.ff.umb.skPonuka štúdia na akademický rok 2020/2021 ...

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

Stravovanie

Každý študent Filozofickej fakulty UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli FF UMB.

Ostatné služby

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme FF UMB – https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 20,00 €, zároveň ju musí zaslať i v písomnej forme do 28. 2. 2020 - Bc. študijné programy s telesnou výchovou, resp. do 31. 3. 2020 - ostatné Bc. študijné programy (nezabudnúť prihlášku podpísať!).

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptuje zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky len v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk) v akademickom informačnom systéme (AiS2). V prípade podania centrálnej elektronickej prihlášky prostredníctvom portáluVS uchádzač platí plnú sumu.

 

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová (barbora.podobova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 13.01.2020 12:38

Upozorniť na neaktuálne údaje