Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a kultúra (externé)
anglický jazyk a kultúra (externé)
anglický jazyk a kultúra - filozofia (denné)
anglický jazyk a kultúra - história (denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi (denné)
filozofia - história (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
história (denné)
história - nemecký jazyk a kultúra (denné)
nemecký jazyk a kultúra (denné)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (anglický jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
slovenský jazyk a literatúra - filozofia (denné)
slovenský jazyk a literatúra - história (denné)
sociológia a sociálna antropológia (denné)
trénerstvo (denné)
trénerstvo (externé)
trénerstvo (externé)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo filozofie a občianskej náuky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (externé)
učiteľstvo telesnej výchovy (externé)
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denné)
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (externé)
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (externé)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo biológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo chémie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo geografie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo informatiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo psychológie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo techniky (v kombinácii), denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Všetky podrobné informácie o prijímacom konaní (otvárané študijné programy, všetky termíny, podmienky prijatia, tézy na prijímacie skúšky, všeobecné informácie, uplatnenie absolventov....) na Bc., Mgr. a PhD. stupeň štúdia v dennej a externej forme nájdete na našej stránke www.ff.umb.skPonuka štúdia na akademický rok 2023/2024 ...

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

Stravovanie

Každý študent Filozofickej fakulty UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli FF UMB.

Ostatné služby

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme FF UMB – https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 30,00 €, zároveň ju musí zaslať i v písomnej forme do 28. 2. 2023 - Bc. študijné programy s telesnou výchovou, resp. do 31. 3. 2023 - ostatné Bc. študijné programy (nezabudnúť prihlášku podpísať!).

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptuje zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky len v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk) v akademickom informačnom systéme (AiS2). V prípade podania centrálnej elektronickej prihlášky prostredníctvom portáluVS uchádzač platí plnú sumu.

 

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová (barbora.podobova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 21.10.2022 14:07

Upozorniť na neaktuálne údaje