Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika (denné )
anglický jazyk a kultúra - filozofia (denné )
anglický jazyk a kultúra - história (denné )
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
aplikovaná etika (denné )
aplikovaná etika - história (denné )
aplikovaná etika - nemecký jazyk a kultúra (denné )
aplikovaná etnológia (denné )
etnológia - filozofia (denné )
etnológia - história (denné )
európske kultúrne štúdiá (denné )
filozofia - francúzsky jazyk a kultúra (denné )
filozofia - história (denné )
filozofia - nemecký jazyk a kultúra (denné )
filozofia - ruský jazyk a kultúra (denné )
francúzsky jazyk a kultúra - história (denné )
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
história (denné )
história - nemecký jazyk a kultúra (denné )
história - ruský jazyk a kultúra (denné )
nemecký jazyk a kultúra (denné )
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
poľský jazyk a kultúra (denné )
poľský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
rekreológia (denné )
rekreológia (externé )
románsky jazyk pre preklad v hospodárskej praxi (denné )
ruský jazyk a kultúra (denné )
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov (denné )
slovenský jazyk a literatúra (denné )
slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014) (denné )
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014) (denné )
slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a kultúra (2014) (denné )
slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (2014) (denné )
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo filozofie (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo telesnej výchovy (denné )
učiteľstvo telesnej výchovy (2014) (externé )
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (denné )
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014) (externé )
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii) (denné )
Nenašli sa žiadne programy

Profil fakulty

Všetky podrobné informácie o prijímacom konaní (otvárané študijné programy, všetky termíny, podmienky prijatia, tézy na prijímacie skúšky, všeobecné informácie, uplatnenie absolventov....) na Bc., Mgr. a PhD. stupeň štúdia v dennej a externej forme nájdete na našej stránke www.ff.umb.skPonuka štúdia na akademický rok 2019/2020 ...

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti môžu získať ubytovanie na základe stanovených kritérií v Študentských domovoch Univerzity Mateja Bela alebo na súkromí.

Stravovanie

Každý študent Filozofickej fakulty UMB má možnosť stravovať sa v jedálni a bufetoch, ktoré sa nachádzajú priamo v areáli FF UMB.

Ostatné služby

Uchádzač, ktorý si zaregistruje prihlášku aj v elektronickom systéme FF UMB – https://e-prihlaska.umb.sk/ais/start.do uhradí zľavnený poplatok 29,00 €, zároveň ju musí zaslať i v písomnej forme do 28. 2. 2019 - Bc. študijné programy s telesnou výchovou, resp. do 31. 3. 2019 - ostatné Bc. študijné programy (nezabudnúť prihlášku podpísať!).

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici akceptuje zníženie poplatku za podanie elektronickej prihlášky len v prípade jej podania cez e-prihlasku univerzity (https://e-prihlaska.umb.sk) v akademickom informačnom systéme (AIS2). V prípade podania centrálnej elektronickej prihlášky prostredníctvom portáluVS uchádzač platí plnú sumu.

 

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Barbora Podobová (barbora.podobova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 09.11.2018 09:06

Upozorniť na neaktuálne údaje