Latest articles

Otvorenie akademického roku, inaugurácia rektorky UCM a oslava 25. výročia vzniku univerzity

21.09.2022

Dňa 19. septembra 2022 sa uskutočnilo slávnostné akademické podujatie pri príležitosti inaugurácie rektorky Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., ktorá bude viesť univerzitu počas štvorročného…  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na ITAPE zaujala najmä dizajnovými potravinami a dronom

13.09.2022

Dvojdňový festival ITAPA EXPO 9. - 10. septembra ukázal tie najlepšie inovácie, vynálezy a technológie zo Slovenska. Na Námestí M. R. Štefánika pri Eurovea v Bratislave sa svojím stánkom prezentovala aj Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.  

Archeológovia v programe Erasmus+

12.09.2022

Piati študenti Katedry archeológie na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa toto leto zapojili do programu Erasmus+ Blended Intensive Programmes (BIP). Ide o nový intenzívny program Erasmus+, ktorý kombinuje virtuálnu s…  

Slovenská technická univerzita v Bratislave cielene podporuje vedcov v špičkových grantoch a výskume

12.09.2022

STU začala systematickú a cielenú prípravu a podporu pre potenciálnych uchádzačov o ERC starting grant v európskom výskumnom priestore. Deje sa tak na podnet prorektora Maximiliána Strémyho na základe nominácií z jednotlivých fakúlt.  

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oznámila zosúladenie vnútorného systému kvality so štandardmi SAAVŠ

09.09.2022

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26. augusta oficiálne oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie svojho vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality so zákonom č. 269/2018 Z.z. a štandardmi pre…  

Prvá univerzitná škôlka na Slovensku STUBAčik má nové ihrisko

08.09.2022

Materská škola Slovenskej technickej univerzity v Bratislave STUBAčik, prvá univerzitná škôlka na Slovensku, má nové detské ihrisko. Symbolickým prestrihnutím pásky ho v stredu 7. septembra otvorili prorektor STU Ján Híveš a starostka mestskej časti…  

Univerzita Komenského v Bratislave zosúladila 727 študijných programov

06.09.2022

Univerzita Komenského v Bratislave k 31. augustu 2022 oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania so zákonom č. 269/2018 a so štandardmi pre vnútorný…  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici začína vzdelávať podľa nových akreditačných štandardov

03.09.2022

UMB úspešne implementovala nové akreditačné štandardy pre kvalitu vzdelávania  

Kvestorka Univerzity Komenského v Bratislave: Bijeme na poplach, aby sme v zime mohli učiť

02.09.2022

Každá obnova stojí peniaze. Aj obnovovať internáty či fakultné budovy si samozrejme vyžaduje nemalé financie. Má univerzita dosť peňazí na to, aby investovala do opráv a obnovy v čase, kedy zažívame výrazný rast cien? Odpovede sme hľadali u…  

Uchádzame sa o značku kvality

31.08.2022

V nadchádzajúcom akademickom roku chce naša univerzita získať od Európskej únie novú značku kvality. Ocenenie HR Excellence in Research Award bude potvrdením, že pracovné podmienky pre jej výskumníkov spĺňajú všetky európske parametre kvality. Na…