Termíny na podávanie prihlášok

Fakulta Miesto štúdia

Počet: 12

Vysoká škola, Fakulta, Miesto štúdia Študijný program Forma Podanie prihlášky na štúdium Konanie prijímacej skúšky Dodatočná prihláška
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 28.02.2023 07.06.2023 - 14.06.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2023 - 28.04.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 28.02.2023 07.06.2023 - 14.06.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. stupeň , D, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
3. stupeň , E, Slovenský
externá 01.03.2023 - 28.04.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná 02.01.2023 - 28.02.2023 07.06.2023 - 14.06.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2023 - 28.04.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. stupeň , D, Slovenský
denná 02.01.2023 - 28.02.2023 07.06.2023 - 14.06.2023
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. stupeň , D, Anglický, Slovenský
denná
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3. stupeň , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2023 - 28.04.2023