Deadlines for applications

Faculty Place of study

Count: 16

University, Faculty, Place of study Study program Form Apply the application for study Performance of the entrance exam Additional application
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
2. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 20.04.2021 12.05.2021 - 12.05.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Bezpečnosť a obrana štátu
3. degree , E, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 09.06.2021 - 09.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. degree , D, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
2. degree , E, Slovenský
externá 01.03.2021 - 20.04.2021 12.05.2021 - 12.05.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Elektronické zbraňové systémy
3. degree , E, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 08.06.2021 - 08.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
1. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2021 - 20.04.2021 12.05.2021 - 12.05.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Vojenské spojovacie a informačné systémy
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 10.06.2021 - 10.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
1. degree , D, Slovenský
denná 01.11.2020 - 28.02.2021 01.06.2021 - 03.06.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. degree , D, Anglický, Slovenský
denná 01.03.2021 - 20.04.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
2. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 01.03.2021 - 20.04.2021 12.05.2021 - 12.05.2021
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Zbraňové systémy, zbrane a ich časti
3. degree , E, Anglický, Slovenský
externá 15.03.2021 - 15.05.2021 02.06.2021 - 02.06.2021