Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
1. stupeň, D, Slovenský
1400 € 1400 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
1. stupeň, E, Slovenský
1400 € 1400 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
1. stupeň, D, Slovenský
1400 € 1400 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
1. stupeň, E, Slovenský
1400 € 1400 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
2. stupeň, D, Slovenský
1700 € 1700 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
2. stupeň, E, Slovenský
1700 € 1700 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
2. stupeň, D, Slovenský
1700 € 1700 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
2. stupeň, E, Slovenský
1700 € 1700 € 30 € 30 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
3. stupeň, D, Slovenský
2400 € 2400 € 120 € 120 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave manažment malého a stredného podnikania
3. stupeň, E, Slovenský
2800 € 2800 € 120 € 120 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
3. stupeň, D, Slovenský
2400 € 2400 € 120 € 120 €
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave verejná správa
3. stupeň, E, Slovenský
2800 € 2800 € 120 € 120 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2023/2024).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.