Logo univerzity

Študijné programy

cudzie jazyky a kultúry - komparatistika (denné )
liečebná pedagogika (denné )
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii (denné )
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (denné )
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (externé )
predškolská a elementárna pedagogika (denné )
predškolská a elementárna pedagogika (externé )
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (denné )
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (externé )
sociálna práca (denné )
sociálna práca (externé )
špeciálna pedagogika (denné )
špeciálna pedagogika (externé )
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné )
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (externé )
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé )
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo hudby (denné )
učiteľstvo hudby (externé )
učiteľstvo hudby (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denné )
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (externé )
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé )
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (externé )
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (externé )
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé )
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (denné )
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (externé )
výtvarná edukácia (denné )
výtvarná edukácia (v kombinácii) (denné )
Nenašli sa žiadne programy

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Špeciálna pedagogikaBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.05.2019 – 17.05.2019

Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanieBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.05.2019 – 17.05.2019

Výtvarná edukáciaBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.05.2019 – 17.05.2019

Učiteľstvo hudby (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.05.2019 – 17.05.2019

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúryBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 10.06.2019 – 14.06.2019

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 10.06.2019 – 14.06.2019

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 10.06.2019 – 14.06.2019

Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanieBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.05.2019 – 17.05.2019

LogopédiaMgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.05.2019 – 17.05.2019

Výtvarná edukácia (v kombinácii)Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2019
Termín skúšky: 13.05.2019 – 17.05.2019

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. (hamranova@fedu.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 08.09.2017 12:58

Upozorniť na neaktuálne údaje