Logo univerzity

Študijné programy

cudzie jazyky a kultúry - komparatistika (denné)
liečebná pedagogika (denné)
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii (denné)
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (denné)
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (externé)
predškolská a elementárna pedagogika (denné)
predškolská a elementárna pedagogika (externé)
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (denné)
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (externé)
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (denné)
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (externé)
sociálna práca (denné)
sociálna práca (externé)
špeciálna pedagogika (externé)
špeciálna pedagogika (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (externé)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo hudby (denné)
učiteľstvo hudby (externé)
učiteľstvo hudby (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (externé)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (externé)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo psychológie (v kombinácii) (externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (externé)
výtvarná edukácia (denné)
výtvarná edukácia (v kombinácii) (denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Učiteľstvo hudby Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 10.05.2021 – 14.05.2021

Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Sociálna práca Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo psychológie (v kombinácii) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 10.05.2021 – 14.05.2021

Predškolská a elementárna pedagogika Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 11.06.2021

Pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 11.05.2020 – 15.05.2020

Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. (hamranova@fedu.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 10.09.2020 13:36

Upozorniť na neaktuálne údaje