Comenius University in Bratislava

Faculty of Education

Logo univerzity

Study programmes

cudzie jazyky a kultúry - komparatistika (full-time)
liečebná pedagogika (full-time)
nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii (full-time)
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (full-time)
pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie (external)
predškolská a elementárna pedagogika (external)
predškolská a elementárna pedagogika (full-time)
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (full-time)
psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím (external)
Social pedagogy and Education (full-time)
Social work (full-time)
sociálna pedagogika a vychovávateľstvo (external)
sociálna práca (external)
špeciálna pedagogika (full-time)
špeciálna pedagogika (external)
Teaching of Subjects of English language and Literature (full-time)
Teaching of Subjects of English language and Literature (full-time)
Teaching of Subjects of English language and Literature (external)
Teaching of Subjects of French language and Literature (full-time)
Teaching of Subjects of German language and Literature (full-time)
Teaching of Subjects of German language and Literature (external)
Teaching of Subjects of German language and Literature (full-time)
Teaching of Subjects of History (full-time)
Teaching of Subjects of Music (external)
Teaching of Subjects of Music (full-time)
Teaching of Subjects of Music (full-time)
Teaching of Subjects of Spanish language and Literature (full-time)
Teaching of Subjects Pedagogy (full-time)
Teaching of Subjects Psychology (external)
Teaching of Subjects Psychology (full-time)
Teaching of Subjects Slovak language and literature (full-time)
Teaching of Subjects Slovak language and literature (external)
Teaching of the Subjects of Fine Arts (full-time)
Teaching of the Subjects of Fine Arts (full-time)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (external)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (external)
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii) (external)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (full-time)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (external)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Admission procedure

Teaching of Subjects Slovak language and literature Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects of Music Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Teaching of Subjects Slovak language and literature Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of Subjects Pedagogy Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Logopedics Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Teaching of the Subjects of Fine Arts Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Social work Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination:

Teaching of the Subjects of Fine Arts Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Teaching of Subjects of English language and Literature Bc., external

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 07.06.2021 – 11.06.2021

Teaching of Subjects of Music Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2021
Deadline of examination: 10.05.2021 – 14.05.2021

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PaedDr. Anežka Hamranová, PhD. (hamranova@fedu.uniba.sk)
Last update: 10.09.2020 13:36

Draw attention to not topical data