Logo univerzity

Study programs

Nursing (full-time )
Physiotherapy (full-time )
Public Health (full-time )
Nenašli sa žiadne programy

Faculty profile

Podrobné informácie o Lekárskej fakulte sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/

Admission procedure

Nursing Bc., full-time

Deadline for applications: 29.02.2020
Deadline of examination: 08.06.2020 – 12.06.2020

Public HealthBc., full-time

Deadline for applications: 29.02.2020
Deadline of examination: 08.06.2020 – 12.06.2020

PhysiotherapyBc., full-time

Deadline for applications: 29.02.2020
Deadline of examination: 08.06.2020 – 12.06.2020

Public HealthMgr., full-time

Deadline for applications: 29.02.2020
Deadline of examination: 08.06.2020 – 12.06.2020

PhysiotherapyMgr., full-time

Deadline for applications: 29.02.2020
Deadline of examination: 08.06.2020 – 12.06.2020

Dental medicineMDDr., full-time

Deadline for applications: 29.02.2020
Deadline of examination: 08.06.2020 – 12.06.2020

General medicineMUDr., full-time

Deadline for applications: 29.02.2020
Deadline of examination: 08.06.2020 – 12.06.2020

Accommodation and boarding

Accomodation

Podrobné informácie o ubytovaní pre uchádzačov sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/

Boarding

Podrobné informácie o študentskej jedálni UPJŠ sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne-upjs/

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Lena Kašická (lena.kasicka@upjs.sk)
Last update: 07.09.2018 13:12

Draw attention to not topical data