Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Podrobné informácie o Lekárskej fakulte sú uvedené na stránke:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/

Admission procedure

Public Health Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 12.06.2023 – 16.06.2023

Physiotherapy Mgr., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 12.06.2023 – 16.06.2023

Dental Medicine MDDr., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 12.06.2023 – 16.06.2023

General Medicine MUDr., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 12.06.2023 – 16.06.2023

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 12.06.2023 – 16.06.2023

Nursing Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 12.06.2023 – 16.06.2023

Physiotherapy Bc., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 12.06.2023 – 16.06.2023

Public Health Mgr., full-time

Deadline for applications: 28.02.2023
Deadline of examination: 12.06.2023 – 16.06.2023

Accommodation and boarding

Accomodation

Details of the accommodation for applicants can be found at:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/

Boarding

Detailed information about the UPJŠ student canteen is available at:

http://www.upjs.sk/pracoviska/studentske-domovy-jedalne/studentske-jedalne-upjs/

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Lena Kašická (lena.kasicka@upjs.sk)
Last update: 02.02.2021 07:35

Draw attention to not topical data