Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Všeobecné lekárstvo MUDr., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.06.2021 – 30.06.2021

Zubné lekárstvo MDDr., denné

Uzávierka prihlášok: 28.02.2021
Termín skúšky: 01.06.2021 – 30.06.2021

Pôrodná asistencia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2021
Termín skúšky: 01.08.2021 – 31.08.2021

Ošetrovateľstvo Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2021
Termín skúšky: 01.08.2021 – 31.08.2021

Ošetrovateľstvo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2021
Termín skúšky: 01.08.2021 – 31.08.2021

Verejné zdravotníctvo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2021
Termín skúšky: 01.08.2021 – 31.08.2021

Pôrodná asistencia Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2021
Termín skúšky: 01.08.2021 – 31.08.2021

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová (eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 24.07.2019 13:56

Upozorniť na neaktuálne údaje