Univerzita Komenského v Bratislave

Jesseniova lekárska fakulta; Martin

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Prijímacie konanie

Ošetrovateľstvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Ošetrovateľstvo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Verejné zdravotníctvo Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Všeobecné lekárstvo MUDr., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Pôrodná asistencia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Zubné lekárstvo MDDr., denné

Uzávierka prihlášok: 29.02.2020
Termín skúšky: 08.06.2020 – 12.06.2020

Verejné zdravotníctvo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 14.08.2020 –

Pôrodná asistencia Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 14.08.2020 –

Pôrodná asistencia Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 14.08.2020 –

Ošetrovateľstvo Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2020
Termín skúšky: 14.08.2020 –

Ubytovanie a stravovanie

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová (eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk)
Posledná aktualizácia: 24.07.2019 13:56

Upozorniť na neaktuálne údaje