Paneurópska vysoká škola

Fakulta ekonómie a podnikania

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta ekonómie a podnikania od akademického roka 2005/2006 zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávaniecez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský, ale aj program MBA.

Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, manažmente, obchode a marketingu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť na pracovnom trhu. Zaručujú ju tiež partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad IBM,  Slovenské elektrárne, Slovensko-čínska obchodná komora (SCOK), Volkswagen, Slovenská asociácia poisťovní, Zväz malých a stredných podnikateľov a ďalšie.

Štúdium na  fakulte významne ovplyvňuje medzinárodná spolupráca so známymi profesormi, docentmi a odborníkmi z hospodárskej praxe zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Ruskej federácie. Fakulta aktualizovala v roku 2009 študijné programy s cieľom priblížiť obsah a metodiku výučby čo najviac študijným podmienkam na prestížnych vysokých školách ekonomického zamerania vo svete. Zvýšila sa kvalita vzdelávania a atraktivita štúdia aj pre zahraničných študentov. Do výučby pribudli nové ekonomické disciplíny. Zmeny poskytujú príležitosť aj tým študentom, ktorí dávajú prednosť formovaniu manažérskych zručností, zvládnutiu činností spojených s pôsobením podnikateľských subjektov na domácom a medzinárodnom trhu.

V cudzojazyčnom vzdelávaní fakulta ponúka študentom bakalárskeho štúdia samostatný štvorsemestrálny program „ekonomická komunikácia v cudzom jazyku“. Počas inžinierskeho štúdia sa rozširuje výučba o druhý svetový jazyk.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia ekonómie a podnikania so štúdiom práva, psychológie, masmédií a informatiky.

Prijímacie konanie

Ekonomika a manažment podnikania Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment podnikania Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 30.06.2024
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.08.2024
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Fakulta sprostredkováva ubytovanie študentom v iných partnerských ubytovacích zariadeniach v okolí školy.

Stravovanie

Je zabezpečená v budove školy.

Ostatné služby

Univerzitná knižnica

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Posledná aktualizácia: 08.11.2021 10:20

Upozorniť na neaktuálne údaje