Paneuropean University

Faculty of Economy and Business

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta ekonómie a podnikania od akademického roka 2005/2006 zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávaniecez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, inžiniersky, doktorandský, ale aj program MBA.

Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, manažmente, obchode a marketingu. Dôležitým aspektom je praktická príprava, ktorá našim absolventom dáva možnosť vyniknúť na pracovnom trhu. Zaručujú ju tiež partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad IBM,  Slovenské elektrárne, Slovensko-čínska obchodná komora (SCOK), Volkswagen, Slovenská asociácia poisťovní, Zväz malých a stredných podnikateľov a ďalšie.

Štúdium na  fakulte významne ovplyvňuje medzinárodná spolupráca so známymi profesormi, docentmi a odborníkmi z hospodárskej praxe zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Ruskej federácie. Fakulta aktualizovala v roku 2009 študijné programy s cieľom priblížiť obsah a metodiku výučby čo najviac študijným podmienkam na prestížnych vysokých školách ekonomického zamerania vo svete. Zvýšila sa kvalita vzdelávania a atraktivita štúdia aj pre zahraničných študentov. Do výučby pribudli nové ekonomické disciplíny. Zmeny poskytujú príležitosť aj tým študentom, ktorí dávajú prednosť formovaniu manažérskych zručností, zvládnutiu činností spojených s pôsobením podnikateľských subjektov na domácom a medzinárodnom trhu.

V cudzojazyčnom vzdelávaní fakulta ponúka študentom bakalárskeho štúdia samostatný štvorsemestrálny program „ekonomická komunikácia v cudzom jazyku“. Počas inžinierskeho štúdia sa rozširuje výučba o druhý svetový jazyk.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia ekonómie a podnikania so štúdiom práva, psychológie, masmédií a informatiky.

Admission procedure

Economy and Management in International Business Ing., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination:

Ekonomika a manažment podnikania Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination:

Business Economy and Management Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination:

Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania Ing., external

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Fakulta sprostredkováva ubytovanie študentom v iných partnerských ubytovacích zariadeniach v okolí školy.

Boarding

Je zabezpečená v budove školy.

Other services

Univerzitná knižnica

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Last update: 08.11.2021 10:20

Draw attention to not topical data