Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Poslaním Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela je pripravovať Erudovaných a Flexibilných ekonómov, ktorí nájdu Uplatnenie aj na Medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať Budúcnosť.

 

Pracoviská

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Detašované pracovisko, Poprad

Francisciho 910/8, 058 01, Poprad

052/4262322

Prijímacie konanie

FinanciePhD., denné

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

Verejná ekonomika a politikaPhD., externé

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

Ekonomika a manažment podniku (2014)PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

Verejná ekonomika a politikaPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

Ekonomika a manažment podnikuPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

Cestovný ruchPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

FinanciePhD., externé

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

Verejná ekonomika a politikaPhD., externé

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

Cestovný ruch (2014)PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

Verejná ekonomika a politikaPhD., denné

Uzávierka prihlášok: 12.06.2019
Termín skúšky: 28.06.2019 – 28.06.2019

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti Ekonomickej fakulty UMB majú možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lucia Horvátová (lucia.horvatova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 09.01.2019 16:48

Upozorniť na neaktuálne údaje