Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Poslaním Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela je pripravovať Erudovaných a Flexibilných ekonómov, ktorí nájdu Uplatnenie aj na Medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať Budúcnosť.

 

Pracoviská

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Detašované pracovisko, Poprad

Francisciho 910/8, 058 01, Poprad

052/4262322

Prijímacie konanie

Cestovný ruch Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 10.06.2021

Ekonomika a manažment podniku (2014) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 10.06.2021

Ekonomika a manažment podniku Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 10.06.2021

Ekonomika a manažment podniku (2014) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 10.06.2021

Financie, bankovníctvo a investovanie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 10.06.2021

Verejná ekonomika a manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 10.06.2021

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti Ekonomickej fakulty UMB majú možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lucia Horvátová (lucia.horvatova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 10.01.2020 17:10

Upozorniť na neaktuálne údaje