Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Poslaním Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela je pripravovať Erudovaných a Flexibilných ekonómov, ktorí nájdu Uplatnenie aj na Medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať Budúcnosť.

 

Pracoviská

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Detašované pracovisko, Poprad

Francisciho 910/8, 058 01, Poprad

052/4262322

Prijímacie konanie

Cestovný ruch Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Ekonomika verejného sektora Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Ekonomika a manažment podniku Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Ekonomika a manažment podniku Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Financie, bankovníctvo a investovanie Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Financie, bankovníctvo a investovanie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Verejná ekonomika a manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti Ekonomickej fakulty UMB majú možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík (jan.chmelik@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 19.10.2021 08:38

Upozorniť na neaktuálne údaje