Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Poslaním Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela je pripravovať Erudovaných a Flexibilných ekonómov, ktorí nájdu Uplatnenie aj na Medzinárodnom trhu práce a budú schopní formovať Budúcnosť.

 

Pracoviská

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Detašované pracovisko, Poprad

Francisciho 910/8, 058 01, Poprad

052/4262322

Prijímacie konanie

Ekonomika a manažment podniku (2014) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky:

Ekonomika a manažment podniku Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 06.06.2022 – 17.06.2022

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (2014) Ing., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 17.06.2022

Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 17.06.2022

Financie, bankovníctvo a investovanie Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 06.06.2022 – 17.06.2022

Verejná ekonomika a manažment Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 06.06.2022 – 17.06.2022

Ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014) Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 17.06.2022

Ekonomika verejného sektora Ing., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 10.06.2022 – 17.06.2022

Ekonomika a manažment podniku (2014) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 06.06.2022 – 17.06.2022

Cestovný ruch Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2022
Termín skúšky: 06.06.2022 – 17.06.2022

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti Ekonomickej fakulty UMB majú možnosť ubytovania v študentských domovoch. Študentské jedálne poskytujú možnosť stravovania.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík (jan.chmelik@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 19.10.2021 08:38

Upozorniť na neaktuálne údaje