Poplatky a školné

Filter
Vysoká škola
Fakulta
Miesto štúdia
Študijný program Poplatok za štandardnú dĺžku štúdia Poplatok za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia / súbežné štúdium Poplatok za papierovú prihlášku Poplatok za elektronickú prihlášku
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
ekonomika a manažment sociálnej práce
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
ekonomika a manažment sociálnej práce
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
ekonomika a manažment sociálnej práce
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
ekonomika a manažment sociálnej práce
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
evanjelikálna teológia a misia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 0 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
evanjelikálna teológia a misia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
pedagogika - vychovávateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
pedagogika - vychovávateľstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
pedagogika - vychovávateľstvo
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
pedagogika - vychovávateľstvo
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
650 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
650 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
psychológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
psychológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
evanjelikálna teológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
evanjelikálna teológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská pedagogika (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
psychológia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna pedagogika (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 600 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
600 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Český
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
650 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
650 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo pre primárne vzdelávanie (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
750 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
andragogika (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
pedagogika (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
pedagogika (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
predškolská a elementárna pedagogika
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
sociálna práca
3. stupeň, E, Slovenský
700 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
teológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
teológia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
teológia (2014)
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
700 € 1000 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Pedagogická fakulta
teológia (2014)
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
700 € 0 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
cestovný ruch
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment podniku
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment podniku (2014)
1. stupeň, D, Anglický
30 € 800 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment podniku (2014)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
600 € 800 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
teritoriálny manažment (2014)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
verejná ekonomika a manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
700 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a riadenie cestovného ruchu (2014)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika verejného sektora
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň, D, Anglický
30 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
financie, bankovníctvo a investovanie
2. stupeň, D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
0 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
marketingový manažment podniku
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
marketingový manažment podniku
2. stupeň, D, Anglický
30 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
teritoriálne štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
cestovný ruch
3. stupeň, D, Anglický, Nemecký
0 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
cestovný ruch
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
cestovný ruch (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
1200 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
cestovný ruch (2014)
3. stupeň, E, Anglický, Nemecký
1200 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, D, Anglický
0 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment podniku
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment podniku (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
1200 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
ekonomika a manažment podniku (2014)
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
financie
3. stupeň, D, Anglický
0 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
financie
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
financie
3. stupeň, E, Slovenský
1200 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
financie
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
verejná ekonomika a politika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
verejná ekonomika a politika
3. stupeň, D, Anglický
0 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
verejná ekonomika a politika
3. stupeň, E, Anglický
1200 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
verejná ekonomika a politika
3. stupeň, E, Slovenský
1200 € 800 € 45 € 42 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Detašované pracovisko, Poprad
manažment
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Detašované pracovisko, Poprad
manažment
1. stupeň, E, Slovenský
600 € 800 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Detašované pracovisko, Poprad
podnikové manažérske systémy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Detašované pracovisko, Poprad
podnikové manažérske systémy
2. stupeň, E, Slovenský
700 € 800 € 40 € 37 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
550 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - filozofia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - história
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
angličtina pre preklad v hospodárskej praxi
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etika
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etnológia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
etnológia - filozofia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
etnológia - história
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia - francúzsky jazyk a kultúra
1. stupeň, D, Anglický, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia - história
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia - nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň, D, Anglický, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia - ruský jazyk a kultúra
1. stupeň, D, Anglický, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
história - nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
história - ruský jazyk a kultúra
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
nemčina pre preklad v hospodárskej praxi
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
poľský jazyk a kultúra
1. stupeň, D, Poľský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Poľský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - filozofia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - história
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - ruský jazyk a kultúra (2014)
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
550 € 1000 € 30 € 20 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
550 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - filozofia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra - história
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
aplikovaná etika
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofia - história
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
filozofické štúdiá
2. stupeň, D, Anglický, Poľský, Slovenský, Český
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra - história
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra - história
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
história
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
história - ruský jazyk a kultúra
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
história (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (2014)
2. stupeň, E, Nemecký, Slovenský
550 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
poľský jazyk a kultúra
2. stupeň, D, Poľský, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
poľský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Poľský, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - anglický jazyk a kultúra (2014)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - francúzsky jazyk a kultúra (2014)
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk a literatúra - história
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
stredoeurópske historické štúdiá
2. stupeň, D, Poľský, Slovenský, Český
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Španielsky
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský, Taliansky
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Francúzsky, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo histórie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Nemecký, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo (2014)
2. stupeň, E, Slovenský
500 € 1000 € 20 € 15 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
literárna veda
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenské dejiny
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenské dejiny (2014)
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
slovenský jazyk
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
systematická filozofia
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
systematická filozofia (2014)
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
športová edukológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
športová edukológia (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
športová humanistika
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
športová humanistika (2014)
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
športová kinantropológia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
športová kinantropológia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
translatológia
3. stupeň, D, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Ruský, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
translatológia
3. stupeň, E, Anglický, Francúzsky, Nemecký, Ruský, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
všeobecná jazykoveda
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta
všeobecná jazykoveda (2014)
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1000 € 50 € 45 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
medzinárodné vzťahy
1. stupeň, D, Anglický
2000 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
medzinárodné vzťahy
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
medzinárodné vzťahy (2014)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
950 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politológia
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politológia
1. stupeň, D, Anglický
2000 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politológia (2014)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
950 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
bezpečnostné štúdiá (2014)
2. stupeň, D, Anglický
2500 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
bezpečnostné štúdiá (2014)
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
bezpečnostné štúdiá (2014)
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1250 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
medzinárodné vzťahy
2. stupeň, D, Anglický
2500 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
medzinárodné vzťahy
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
medzinárodné vzťahy (2014)
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1250 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politológia
2. stupeň, D, Anglický
2500 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politológia
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1250 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
medzinárodné vzťahy
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
medzinárodné vzťahy
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politológia (2014)
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
politológia (2014)
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1500 € 950 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika (2014)
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika (2014)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
950 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
bezpečnosť životného prostredia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
bezpečnosť životného prostredia
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
ekológia a ochrana ekosystémov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
forenzná a kriminalistická chémia
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
geografia (2014)
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
geopotenciál regiónov
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
geopotenciál regiónov
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
matematika
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo chémie (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo praktickej prípravy
1. stupeň, E, Slovenský
800 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo techniky (v kombinácii)
1. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná geológia
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná geológia
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
900 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná chémia a forenzná prax
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná chémia a forenzná prax
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
aplikovaná informatika (2014)
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1100 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
ekológia a ochrana ekosystémov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
environmentálne manažérstvo
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
environmentálne manažérstvo
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
geografia a rozvoj regiónov
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
geografia a rozvoj regiónov
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
matematika v analýze dát a vo financiách
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo biológie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo geografie (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo informatiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo techniky
2. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
učiteľstvo techniky
2. stupeň, E, Slovenský
900 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
evolúcia ekosystémov a ich ochrana
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
evolúcia ekosystémov a ich ochrana
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
geochémia
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
geochémia
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
matematická analýza
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
matematická analýza
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
sanácia environmentálnych záťaží
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
sanácia environmentálnych záťaží
3. stupeň, E, Slovenský
1000 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
teória vyučovania fyziky
3. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied
teória vyučovania fyziky
3. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 700 € 35 € 32 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
právo
1. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
právo (2014)
1. stupeň, E, Anglický, Slovenský
800 € 1200 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
právo
2. stupeň, D, Anglický, Slovenský
0 € 1200 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
právo (2014)
2. stupeň, E, Anglický, Slovenský
1000 € 1200 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
občianske právo
3. stupeň, E, Slovenský
1800 € 1200 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
obchodné a finančné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1800 € 1200 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, D, Slovenský
0 € 1200 € 60 € 57 €
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
trestné právo
3. stupeň, E, Slovenský
1800 € 1200 € 60 € 57 €

Sumy uvedené šedou farbou nie sú aktualizované pre nasledujúci akademický rok (2021/2022).
* Pri dennej forme je štúdium na verejných a štátnych vysokých školách bezplatné. Poplatok za štúdium je vyberaný pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia študijného programu alebo pri súbežnom štúdiu.