Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil pracoviska

EF UMB pôsobí v meste Poprad od roku 1992. Dlhodobá tradícia bola zavŕšená akreditovaním Inštitútu manažérskych systémov Akreditačnou komisiou v odbore Manažment. Štúdiom v tomto odbore získajú študenti kompetencie v oblasti ekonomiky podniku, účtovníctva, manažmentu, marketingu, operačného manažmentu a ďalších predmetov. Úspech inštitútu podčiarkuje aj spolupráca s hospodárskou praxou priamo v regióne mesta Poprad. Študenti tak získavajú prax priamo vo vybraných podnikoch.

Prijímacie konanie

ManažmentBc., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Podnikové manažérske systémyIng., externé

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Podnikové manažérske systémyIng., denné

Uzávierka prihlášok: 30.04.2024
Termín skúšky: 10.06.2024 – 21.06.2024

Detail univerzity

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lucia Horvátová (lucia.horvatova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 09.08.2019 10:57

Upozorniť na neaktuálne údaje