Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil pracoviska

EF UMB pôsobí v meste Poprad od roku 1992. Dlhodobá tradícia bola zavŕšená akreditovaním Inštitútu manažérskych systémov Akreditačnou komisiou v odbore Manažment. Štúdiom v tomto odbore získajú študenti kompetencie v oblasti ekonomiky podniku, účtovníctva, manažmentu, marketingu, operačného manažmentu a ďalších predmetov. Úspech inštitútu podčiarkuje aj spolupráca s hospodárskou praxou priamo v regióne mesta Poprad. Študenti tak získavajú prax priamo vo vybraných podnikoch.

Prijímacie konanie

ManažmentBc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 07.06.2021 – 10.06.2021

ManažmentBc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky:

Podnikové manažérske systémyIng., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 11.06.2021 – 11.06.2021

Podnikové manažérske systémyIng., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 11.06.2021 – 11.06.2021

Detail univerzity

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Lucia Horvátová (lucia.horvatova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 09.08.2019 10:57

Upozorniť na neaktuálne údaje