Aktuality UMB

Najnovšie články

II. Maďarsko-slovenské fórum rektorov v Budapešti

29.05.2023

V dňoch 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnilo II. Maďarsko – slovenské rektorské fórum v Budapešti. Stretnutie sa konalo na pozvanie maďarských partnerov s cieľom vzájomne komunikovať a posilňovať spoluprácu na univerzitnej úrovni, ako aj medzi…  

Univerzita v srdci Slovenska, ktorá bije láskou k zborovému spevu

24.05.2023

V dňoch 17. 5. – 20. 5. 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodného festivalu stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2023, ktorý organizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej…  

Nové partnerstvo s palestínskou univerzitou

24.05.2023

Dňa 22. mája 2023 sa na pôde UMB uskutočnilo stretnutie vedenia našej univerzity s predstaviteľmi palestínskej Al-Quds University – rektorom prof. Imadom Abu Kishekom, predsedom univerzitného senátu prof. Adnanom Lahhamom, prorektorom pre štúdium a…  

Stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska

15.04.2023

Dňa 12. apríla 2023 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska, pánom Markom McGuinessom ako 2. tajomníkom pre politické vzťahy a pani Lenkou…  

Stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska

14.04.2023

Dňa 12. apríla 2023 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska, pánom Markom McGuinessom ako 2. tajomníkom pre politické vzťahy a pani Lenkou…  

V záhrade s rektorom

24.03.2023

Dňa 22. 03. 2023 sa konalo neformálne stretnutie vedenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so študentami UMB, ktoré bolo iniciované vedením UMB.  

500 zamestnancov, stážistov či brigádnikov pod jednou univerzitnou strechou ...

18.03.2023

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje pravidelne veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí pod názvom Univerzitný…  

Pred tromi rokmi spojili svoje sily

26.01.2023

Konzorcium U10+ začína tretí rok pôsobenia v prostredí vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Konzorcium U10+ je prvé konzorcium slovenských vysokých škôl a bolo zapísané do registra konzorcií vysokých škôl, ktoré je súčasťou registra…  

30 rokov Slovenskej rektorskej konferencie

05.12.2022

Pred tridsiatimi rokmi, 25. novembra 1992 bola na pôde Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl založená jej Slovenská sekcia.  

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej histórii

18.10.2022

UMB získala najväčší zahraničný výskumný grant vo svojej histórii a spája sily so špičkovými svetovými univerzitami s cieľom skúmať výzvy demokracie v 21. storočí