Vznik EURAXESS Centra na Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

08.02.2024

V úvode roka 2024 sa Univerzita Mateja v Banskej Bystrici stala súčasťou významnej európskej iniciatívy EURAXESS. Naša univerzita je teraz oficiálnym sídlom EURAXESS Centra, ktoré vzniklo ako kontaktný bod sprostredkujúci prístup k existujúcim službám v rámci inštitúcie. Primárne bude slúžiť pre výskumníkov, ktorí hľadajú nové možnosti a príležitosti v oblasti vedy a výskumu.

EURAXESS Centrum je zriadené v rámci Referátu medzinárodnej spolupráce UMB na podporu mobility výskumníkov, uľahčenie ich pôsobenia na Slovensku a integráciu do akademickej komunity. Jeho cieľom je taktiež informovať o výskumných príležitostiach, vrátane grantov a pracovných miest, ktoré môžu byť pre výskumníkov zaujímavé v celoeurópskom priestore. V rámci centra bude poskytované odborné poradenstvo, informácie o pracovných podmienkach, sociálnych aspektoch a legislatívnych otázkach spojených s výskumom a prácou na našej univerzite, ako aj podpora a pomoc s riešením špecifických otázok súvisiacich s pobytom výskumníkov a ich rodinných príslušníkov na Slovensku. Zároveň bude informačnou bázou pre uchádzačov z UMB o výskumné pozície v zahraničí.

Rozhodnutie pridať sa do siete EURAXESS Slovakia prostredníctvom podpisu Declaration of Commitment reflektuje doterajšie kroky UMB smerujúce k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb pre výskumníkov, podpore hodnôt, spolupráce a medzinárodnej výmeny myšlienok pre excelentný výskum. Členstvo v sieti EURAXESS Slovakia nám otvára dvere k novým perspektívam a umožní vytvárať partnerstvá medzi UMB a európskym výskumným spoločenstvom.

Pre všetkých výskumníkov, ktorí hľadajú nové výzvy a príležitosti, sme tu pre Vás prostredníctvom EURAXESS Centra! Pre viac informácií kontaktujte: euraxess@umb.sk

Zdroj: https://www.umb.sk/aktuality/vznik-euraxess-centra-na-umb.html