Aktuality UMB

Najnovšie články

Deň otvorených dverí ONLINE

16.11.2020

Deň otvorených dverí ONLINE  

Vznik Konzorcia slovenských univerzít U10+

21.10.2020

Rektori desiatich slovenských univerzít sa dohodli na vzniku Konzorcia slovenských univerzít U10+, s potenciálom rozšírenia o ďalších členov.  

Prvé školiace podujatie projektu “Ja Som” v Chorvátsku

24.08.2020

Krátkodobé školiace podujatie projektu Ja Som podporeného z programu Erasmus +, ktorého riešiteľom je Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela, bolo zamerané na metodické usmernenie pri tvorbe výstupu projektu.…  

Docent Radovan Gura sa stal Rytierom Rádu akademických paliem

21.07.2020

Dňa 9. júla 2020 sa vo francúzskej rezidencii konal slávnostný ceremoniál, kedy si doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD. prevzal z rúk veľvyslanca Francúzskej republiky štátne vyznamenanie. Docent Radovan Gura z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici…  

2. kolo podávania prihlášok na Ekonomickú fakultu UMB v Banskej Bystrici

01.06.2020

2. kolo podávania prihlášok  

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v čase koronakrízy

11.05.2020

Program DofE – Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu pokračuje na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici aj počas karantény v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID -19.  

Výnimočný ročník Univerzitnej noci literatúry je za nami

11.05.2020

Po prvýkrát v sedemročnej histórii Univerzitnej noci literatúry sme sa pre pandémiu Covid-19 nemohli stretnúť „naživo“ na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ale každý večer počas aprílového týždňa, v ktorom sa mala konať pôvodná verzia…  

Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici - Predĺžený termín podávania prihlášok

05.05.2020

Predĺžený termín podávania prihlášok  

Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici - Prijímacie skúšky vo všetkých študijných programoch 1. a 2. stupňa sa rušia (nekonajú sa ani talentové skúšky).

20.04.2020

Prijímacie skúšky vo všetkých študijných programoch 1. a 2. stupňa sa rušia  

Filozofická fakulta UMB v Banskej Bystrici - Prijímacie konanie - dôležité aktuálne informácie

20.04.2020

Prijímacie konanie - dôležité aktuálne informácie