Aktuality UMB

Najnovšie články

Vladimír Hiadlovský sa ujal funkcie prezidenta SRK

25.08.2023

Dňa 22. augusta 2023 sa Vladimír Hiadlovský ujal funkcie prezidenta SRK. Za svoju povinnosť považuje advokáciu požiadaviek vysokých škôl v spoločnosti. Užšia spolupráca so zástupcami študentov, akademických senátov, zamestnancov a zamestnávateľov…  

Pracovné rokovanie s MŠVVaŠ Slovenskej republiky

06.08.2023

Dňa 2. augusta 2023 privítal rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na pôde UMB delegáciu z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky vedenú ministrom Danielom Bútorom.  

GALAVEČER vicemajstrovskej sezóny

02.06.2023

Prvý júnový podvečer patril oficiálnemu ukončeniu sezóny 2022/2023, ktoré sa odohralo na tradičnom mieste, v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Rovnako ako po minulé roky, aj tohtoročný Galavečer prebiehal v…  

II. Maďarsko-slovenské fórum rektorov v Budapešti

29.05.2023

V dňoch 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnilo II. Maďarsko – slovenské rektorské fórum v Budapešti. Stretnutie sa konalo na pozvanie maďarských partnerov s cieľom vzájomne komunikovať a posilňovať spoluprácu na univerzitnej úrovni, ako aj medzi…  

Univerzita v srdci Slovenska, ktorá bije láskou k zborovému spevu

24.05.2023

V dňoch 17. 5. – 20. 5. 2023 sa v Banskej Bystrici uskutočnil jubilejný 20. ročník medzinárodného festivalu stredoškolských a vysokoškolských speváckych zborov Akademická Banská Bystrica 2023, ktorý organizovala Univerzita Mateja Bela v Banskej…  

Nové partnerstvo s palestínskou univerzitou

24.05.2023

Dňa 22. mája 2023 sa na pôde UMB uskutočnilo stretnutie vedenia našej univerzity s predstaviteľmi palestínskej Al-Quds University – rektorom prof. Imadom Abu Kishekom, predsedom univerzitného senátu prof. Adnanom Lahhamom, prorektorom pre štúdium a…  

Stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska

15.04.2023

Dňa 12. apríla 2023 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska, pánom Markom McGuinessom ako 2. tajomníkom pre politické vzťahy a pani Lenkou…  

Stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska

14.04.2023

Dňa 12. apríla 2023 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnilo stretnutie s predstaviteľmi Veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a Severného Írska, pánom Markom McGuinessom ako 2. tajomníkom pre politické vzťahy a pani Lenkou…  

V záhrade s rektorom

24.03.2023

Dňa 22. 03. 2023 sa konalo neformálne stretnutie vedenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici so študentami UMB, ktoré bolo iniciované vedením UMB.  

500 zamestnancov, stážistov či brigádnikov pod jednou univerzitnou strechou ...

18.03.2023

Kariérne centrum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. organizuje pravidelne veľtrh pracovných a kariérnych príležitostí pod názvom Univerzitný…