News UPJŠ

Latest articles

Právny výskum zdaňovania digitálnych služieb, zdieľanej ekonomiky a kryptoaktív ako nových javov v ekonomike

09.01.2023

Technologická revolúcia založená na nových technológiách, automatizácii a rozsiahlej digitalizácii spoločenských vzťahov má zásadný vplyv na tradičné nazeranie na zdaňovanie.  

Bývalá vrátnica Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach sa zmenila na moderné návštevnícke centrum

16.12.2022

Slávnostné otvorenie nového návštevníckeho centra Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach (BZ UPJŠ) sa uskutočnilo 12. decembra 2022 od 15. hodiny na Mánesovej ulici č. 23 v Košiciach.  

ESET AWARD 2022 - docent Almáši z ÚCHV získal prestížne ocenenie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku do 35 rokov

18.10.2022

Nadácia ESET už štvrtýkrát vyhlásila laureátov a laureátky ESET Science Award, ocenenia pre vedecké a pedagogické osobnosti za ich vedeckú prácu, ale aj za prínos do ďalších oblastí života. Udeľovanie ocenení v kategóriách výnimočná osobnosť vedy na…  

Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

12.10.2022

Posledné dva roky sme našim budúcim študentom ukázali UPJŠ-ku prostredníctvom virtuálneho prenosu v spolupráci s profesionálmi zo spoločnosti Promiseo z dôvodu protipandemických opatrení.  

Erytropoetínový receptor a nádorová bunka

27.09.2022

Ústav lekárskej biológie LF UPJŠ v Košiciach pod vedením doc. RNDr. Petra Solára, PhD. rieši už niekoľko rokov v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach, Biomedicínskym centrom a Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine a v spolupráci…  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach získala značku „HR Excellence in Research“

26.08.2022

Značku „HR Excellence in Research“ udeľuje Európska komisia univerzitám a výskumným inštitúciám ako dôkaz, že dodržiavajú 40 princípov a zásad Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov.  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na veľtrhu pracovných príležitostí Kariéra Expo

12.06.2022

Pracovný veľtrh Kariéra Expo v Košiciach ponúkol dňa 8. júna 2022 zaujímavé témy z oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, voľby zamestnania, sebarozvoja a množstvo ďalších tém z oblasti kariérneho poradenstva.  

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a stala partnerom EIT Digital

22.04.2022

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa stala externým partnerom EIT Digital a organizačne je začlenená do uzla so sídlom v Budapešti.  

Zástupcovia Svetovej banky navštívili Košický klaster nového priemyslu – CNIC

21.04.2022

Predseda predstavenstva združenia Košického klastra nového priemyslu (Cassovia New Industry Cluster – CNIC) a riaditeľ Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach (TIP UPJŠ), prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., a vedúci oddelenia Business &…  

Šiesteho ročníka Dňa kariéry sa zúčastnilo 20 zamestnávateľov

15.04.2022

Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach usporiadalo 6. apríla 2022 šiesty ročník veľtrhu pracovných príležitostí Deň kariéry.