Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Faculty of Public Administration

Logo univerzity

Study programmes

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelávanie len v akreditovaných študijných programoch vo všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Poskytujeme najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov.

V bakalárskom stupni štúdia ponúka fakulta štúdium v študijných programoch "verejná správa" a "európska verejná správa". V magisterskom stupni štúdia sú to študijné programy "verejná správa", "európska verejná správa" a medzinárodný spoločný magisterský študijný program "verejná politika a verejná správa v strednej Európe". V doktorandskom stupni štúdia ponúka fakulta štúdium v študijnom programe "verejná správa".

Admission procedure

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Jana Ličková (jana.lickova@upjs.sk)
Last update: 01.04.2019 08:13

Draw attention to not topical data