Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Faculty of Public Administration

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelávanie len v akreditovaných študijných programoch vo všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Poskytujeme najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov.

V bakalárskom stupni štúdia ponúka fakulta štúdium v študijných programoch "verejná správa" a "európska verejná správa". V magisterskom stupni štúdia sú to študijné programy "verejná správa", "európska verejná správa" a medzinárodný spoločný magisterský študijný program "verejná politika a verejná správa v strednej Európe". V doktorandskom stupni štúdia ponúka fakulta štúdium v študijnom programe "verejná správa".

Admission procedure

Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2022
Deadline of examination: 09.06.2022 – 14.06.2022

European Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2022
Deadline of examination: 09.06.2022 – 14.06.2022

Public Administration Bc., external

Deadline for applications: 30.04.2022
Deadline of examination: 09.06.2022 – 14.06.2022

Information Systems in Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2022
Deadline of examination: 09.06.2022 – 14.06.2022

European Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 15.08.2022
Deadline of examination: 16.08.2022 – 24.08.2022

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Edita Bodišová (edita.bodisova@upjs.sk)
Last update: 14.12.2020 08:23

Draw attention to not topical data