Pavol Jozef Šafárik University in Košice

Faculty of Public Administration

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach poskytuje kvalitné vzdelávanie len v akreditovaných študijných programoch vo všetkých stupňoch štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Poskytujeme najnovšie poznatky z oblasti verejnej správy a európskej verejnej správy z hľadiska politicko-sociologických, právnych a ekonomických aspektov.

V bakalárskom stupni štúdia ponúka fakulta štúdium v študijných programoch "verejná správa", "európska verejná správa" a "informačné systémy vo verejnej správe". V magisterskom stupni štúdia sú to študijné programy "verejná správa" a "európska verejná správa".  V doktorandskom stupni štúdia ponúka fakulta štúdium v študijnom programe "verejná správa".

Admission procedure

European Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 10.06.2024 – 13.06.2024

Information Systems in Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 31.03.2024
Deadline of examination: 10.06.2024 – 13.06.2024

European Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 30.04.2024
Deadline of examination: 06.05.2024 – 07.06.2024

Public Administration Bc., external

Deadline for applications: 30.06.2024
Deadline of examination: 19.08.2024 – 22.08.2024

Public Administration Bc., full-time

Deadline for applications: 30.06.2024
Deadline of examination: 19.08.2024 – 22.08.2024

Accommodation and boarding

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: RNDr. Katarína Nováková (katarina.novakova@upjs.sk)
Last update: 20.12.2023 18:34

Draw attention to not topical data